Menu
Your Cart
Core Safe Healthy Acces Control System "HACS" in Turkey Fallowing The European And in a first..

Hes Kodu Sorgulama Sistemine İşverenlerin Kurumsal Entegrasyonu

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı dökümana göre, en az 500 çalışanı bulunan İşverenlere; çalışanlarının HES Kodlarını Sorgulamak için Bakanlığın ilgili sistemine Kurumsal Entegrasyonla erişme imkanı tanınmıştır.

Bilindiği üzere COVID-19 salgını sebebi ile HES kodu kullanımına günlük yaşantımızda yer verilmektedir. HES kodu kullanımı, kişinin risk grubunda olup olmadığını kontrol etmeye, vakaları takip etmeye yaramakla birlikte, hastalığın yayılma riskini azaltmayı amaçlamaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanmış HES Kodu Sorgulama Kurumsal Entegrasyon Dokümanı, bazı teşkilatlar, kamu kurumları ve işyerlerine kolaylık sağlamaya yönelik bir kontrol sistemini konu almaktadır.

Kontrol sistemine;

Bakanlıkların merkez teşkilatları,

  • En az 500 çalışanı bulunan kamu kurumları,
  • En az 500 çalışanı bulunan iş yerleri, Entegre olabilir.

Entegrasyon sonucunda, işyerinde bir kişiye kullanıcı adı ve şifre verilmek suretiyle yetkili kişinin belirleneceği; yetkili kişinin de sistem üzerinden çalışanların risk grubunda olup olmadıkları bilgisine erişebileceği anlaşılmaktadır.

Bu kontrol sistemini uygulamaya alacak olan işverenlerin; çalışanlarından, işyerine hergün girişlerinde HES kodu talep etmesine gerek kalmayacağı, böylelikle iş ve zaman kaybının önüne geçilebileceği kanaatindeyiz. Zira, yetkilinin sistem üzerinden istediği zaman çalışanların risk grubunda olup olmadıklarını kontrol etmeye yarayacağı düşünülmektedir.

Mevcut sistem üzerinden kişilerin COVID-19 ile alakalı olmayan diğer sağlık verilerine erişilmeyeceği anlaşılmaktadır.
En az 500 çalışan şartını sağlayan ve Sisteme Entegre olmak isteyen işyerlerince,

"hayatevesigar.saglik.gov.tr" adresinde “Kurumsal Entegrasyon” başlığı altında bulunan Erişim Talep Formu’nun doldurularak e-imza ile imzalanması gerektiği,
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’ne sb@hs01.kep.tr kep adresi üzerinden veya ıslak imza ile resmi yazı gönderilmesi gerektiği,bu resmi yazı kapsamında da özellikle, erişim talep formunu dolduran kişinin kurum tarafından yetkilendirilmesi ,

Yetkilendirilen kişiye ait TCKN, ad, soyadı bilgisini içermesi gerektiği Bakanlık tarafından yayınlanan dokümantasyondan anlaşılmaktadır.
HES Kodu Sorgulama Kurumsal Enetgrasyon Sistemi hakkında ayrıntılı bilgi için: 

https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/HES_Kodu_Sorgulama_Kurumsal_Entegrasyon_Dok%C3%BCman%C4%B1.pdf

adresi ziyaret edilmelidir.

We use cookies on our site to provide you with a better service. By continuing to use our site, you are allowing us to use cookies. For more information, review our Cookie Policy.
WhatsApp
+905357669006"